ISHLAB CHIQARISH JARAYONI 

YILIGA ISHLAB CHIQARISH KUCHI

360,000
ГЕНЕРАТОРЫ
170,000
КОМПРЕССОРЫ
200,000
СТАТОР